समाचार


Document Archieve
S.N. Title Type View Download
1 सहकारी बजार सूचना (भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, रुपन्देही) application/pdf View Download
Yam Narayan Devkota

Yam Narayan Devkota

(Office Chief)
Kamana Adhikari

Kamana Adhikari

(Information Officer)
Anil Kumar Kanu Baniya

Anil Kumar Kanu Baniya

(Asst. Information Officer)